24. edycja (2017/18)

9.

Nabór do Komisji Artystycznej 24. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

W listopadzie ruszy kolejna, 24 edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Podobnie jak w ubiegłym, także w tym roku Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, organizator Konkursu, stwarza szansę otwartego ubiegania się o pracę w Komisji Artystycznej Konkursu.
W pierwszym etapie, do początku maja 2018 roku pracować będzie Komisja Artystyczna, która zweryfikuje zgłoszenia, zapozna się z tekstami, obejrzy zgłoszone przedstawienia, wyłoni finalistów i określi wysokość refundacji kosztów przygotowania spektakli.
Podobnie jak w ubiegłym, także w tym roku Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, organizator Konkursu, stwarza szansę otwartego ubiegania się o pracę w Komisji Artystycznej Konkursu. Oferta skierowana jest do ludzi piszących o teatrze, krytyków, dziennikarzy, teatrologów.
Od osób ubiegających się o pracę w Komisji organizatorzy oczekują:
podstawowej znajomości współczesnego życia teatralnego, szerokiego zainteresowania twórczością sceniczną, życzliwości i bezstronności,
możliwości poświęcenia znacznej ilości czasu Konkursowi (do obejrzenia będzie kilkadziesiąt spektakli w całym kraju),
sprawności w pisaniu o teatrze.
Praca w Komisji daje jej członkom możliwość poznania praktycznie biorąc całego spektrum polskiego życia teatralnego, wszystkich jego przejawów i gatunków. Dla osób chcących komentować teatr bądź prowadzić badania może to być bezcenne doświadczenie.
Osoby zainteresowane pracą w Komisji proszone są o nadsyłanie na adres wspolczesna@instytut-teatralny.pl aplikacji złożonej z krótkiej informacji o sobie i z trzech wybranych swoich artykułów bądź prac o teatrze. Termin napływania zgłoszeń upływa 15 października 2017.