Hanna Trzeciak

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2007 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy doktorskiej  Mechanizm finansowania a poziom działalności artystycznej teatrów. Teoretyk i praktyk w zakresie finansów publicznych, w tym w szczególności w zakresie finansów teatru, posiada uprawnienia doradcy podatkowego. W latach 2006-2007 była głównym księgowym w warszawskim Teatrze Dramatycznym, a w 2008 roku została tam zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych. W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej pracuje od stycznia 2009 roku. Jest autorką książek dotyczących finansowania kultury: Działalność kulturalna – opodatkowanie usług transgranicznych oraz międzynarodowego obrotu towarowego – PIT, CIT, VAT (ODDK, Gdańsk 2011) oraz Ekonomika teatru (Instytut Teatralny, Warszawa 2011).