Henryk Mazurkiewicz

Absolwent Filozofii oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorant Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w antropologii filozoficznej i kulturowej. Krytyk teatralny i publicysta. Członek redakcji portalu Teatralny.pl. Współpracuje z czasopismami „Teatr”, „nietak!t”, „Znaczenia” oraz internetowym czasopismem „Performer”. Członek międzynarodowego studia Nucleus działającego przy Instytucie im. Jerzego Grotowskiego.