archiwum

Wojciech Majcherek

Krytyk teatralny, absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej w Warszawie. W latach 1990-2005 redaktor miesięcznika „Teatr”. Od 2005 roku pracuje w kanale TVP Kultura. Juror konkursów i festiwali w dziedzinie teatru, kurator Warszawskich Spotkań Teatralnych w latach 2016-17, członek komisji programowej Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach i Konfrontacji Teatralnych w Lublinie. Jest autorem artykułów o charakterze krytyczno-teatralnym oraz redaktorem kilkudziesięciu telewizyjnych rejestracji i transmisji spektakli teatralnych. Prowadzi Internetowy Blog Nie tylko o teatrze.

Jacek Kopciński

Historyk literatury, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. W swoich książkach i artykułach łączy zainteresowania współczesną poezją, dramatem i teatrem. Jest autorem monografii Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego (Warszawa 1997) oraz Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta (Warszawa 2008), tomu szkiców i rozmów teatralnych Którędy do wyjścia? (Warszawa 2002), a także kilku podręczników i scenariuszy filmów dokumentalnych (m.in. na temat Bolesława Leśmian). Ostatnio opublikował Powrót „Dziadów” i inne szkice teatralne (Warszawa 2016), gdzie omawia m.in. współczesne realizacje teatralne dramaturgii romantycznej. W latach 2012-2013 opracował dwutomową antologię Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym serii „Dramat Polski. Reaktywacja”, w której ukazało się dziesięć tomów zawierających teksty dramatyczne polskich pisarzy powojennych. W niedawno wydanym  raporcie „Miejsce i rola Kościoła w dzisiejszej polskiej kulturze teatralnej” opisał rozbrat między Kościołem i teatrem współczesnym (tom „Sztuka polska a kościół dzisiaj”). Pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, gdzie od 2012 roku kieruje Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim (wydział „Artes Liberales”). Jest członkiem kapituły prestiżowej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.  


 

 

Waldemar Zawodziński

Reżyser, scenograf i pedagog Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, dyrektor łódzkiego Teatru im. Stefana Jaracza                w latach 1992-2014, od września 2017 ponownie, dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego w Łodzi w latach 2011-2013. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych i Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Zrealizował ponad 150 przedstawień w teatrach dramatycznych                          i operowych w kraju i zagranicą. Wielokrotnie uhonorowany prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami. Nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski


 

Agata Duda-Gracz

Reżyser, scenograf, scenarzysta. Absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i reżyserii dramatu w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Autorka 46 spektakli realizowanych w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdyni i w Warszawie oraz 53 scenografii.


 

Zbigniew Majchrowski

Literaturoznawca i teatrolog, profesor zwyczajny w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Zajmuje się historią literatury XIX i XX wieku, teatrem współczesnym oraz sztukami wizualnymi. Jest autorem książek: „Poezja jak otwarta rana”. Czytając Różewicza, Gombrowicz i cień wieszcza. Szkice i dramacie i teatrze, Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza, Różewicz (z serii „A to Polska właśnie”), Mickiewicz i wiek dwudziesty. Współtworzył z Marią Janion tom Odmieńcy z cyklu „Transgresje” oraz redagował wiele prac zbiorowych. Teksty krytyczne publikuje na łamach „Dialogu”, „Didaskaliów” i „Teatru”.