archiwum

Jacek Sieradzki (przewodniczący)

Krytyk teatralny, absolwent pierwszego rocznika Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Od trzydziestu lat członek redakcji miesięcznika "Dialog", obecnie jego redaktor naczelny. Przez wiele lat recenzent teatralny "Polityki", obecnie autor comiesięcznego felietonu „Intermedia” w miesięczniku "Odra" i teatralnej rubryki w „Zwierciadle”. Kiedyś pomysłodawca Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach, dziś szef artystyczny Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni. W Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej zaangażowany od pierwszej, zarządzonej przez Kazimierza Dejmka edycji. Prywatnie miłośnik muzyki klasycznej oraz włóczęgi po Polsce i świecie – najlepszych odtrutek na nadmiar teatru w życiu

Jakub Papuczys

Doktorant w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellńskiego, absolwent teatrologii  ze specjalnością dramatologiczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się badaniem współczesnego teatru oraz performansów kulturowych rozgrywających się w przestrzeni publicznej. Pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą kulturowej historii przedstawień sportowych w okresie PRL. Stale współpracuje z pismem „Didaskalia”, publikował również w „Kulturze Współczesnej” i „Performerze”. Autor książki „Tour de France jako przedstawienie kulturowe”.

 

Adam Karol Drozdowski

Krytyk teatralny, scenograf, tekściarz, animator kultury. Ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Katedrze Scenografii. Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat Nagrody im. Andrzeja Żurowskiego za recenzje teatralne dla młodych krytyków. Od lat regularnie współpracuje z periodykami teatralnymi, przede wszystkim z "Teatrem", "Nietak!tem", "Aspiracjami", publikował również za granicą. Prowadzi warsztaty krytyczne z młodzieżą i dorosłymi. Pracował w miesięczniku "Stolica" i jako redaktor prowadzący działu Muzyka w Portalu Kulturalnym Magazyn. Łącznie ma na koncie blisko dwieście publikacji dotyczących życia kulturalnego w Polsce oraz redakcje wydawnictw książkowych. Od 2011 roku prowadzi zespół muzyczny DLA KONTRASTU, z którym wydał fizycznie dwa albumy oraz dwa kolejne w dystrybucji cyfrowej, a także założył pod tym samym szyldem internetowy Portal oraz Fundację na rzecz kultury niezależnej. Animuje eventy, debaty, cykle koncertowe, wymiany artystyczne, współorganizował międzynarodową trasę ukraińskiego zespołu SHKLO. Jako autor tekstów piosenek działa też w kilku pobocznych projektach, pisuje dla innych zespołów. Od 2014 roku współtworzy niezależną grupę Teatr Alatyr, w której projektuje i buduje scenografie i lalki teatralne, oraz jako pracownik Fundacji Teatr Alatyr współdziała przy organizacji wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej młodzieży.

Kamila Łapicka

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Pasjonatka teatru i dramatu współczesnego, recenzentka. W 2016 roku zdobyła pierwszą nagrodę (ex aequo) w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków. Doktorantka w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Aszyk-Bangs przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą dramatom historycznym Juana Mayorgi. Doktorantka w Centrum im. M. Anielewicza na Wydziale Historycznym UW.  Pod opieką naukową dr hab. Anny Michałowskiej-Mycielskiej zajmuje się badaniem działań Inkwizycji hiszpańskiej wobec konwertytów żydowskich oraz rozwija zainteresowania badawcze poświęcone teatralnym i filmowym reprezentacjom Zagłady.

Joanna Puzyna - Chojka

Teatrolog, krytyk teatralny, animator kultury, nauczyciel akademicki. Była kierownikiem literackim Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu i Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, a także kierownikiem literackim i selekcjonerem Kaliskich Spotkań Teatralnych, kierownikiem literackim (2006 – 2008) i dyrektorem programowym (2009) Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni. Współtworzyła projekt Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej – jako autorka formuły, koordynatorka, członek Komisji Artystycznej i sekretarz Kapituły (2007 – 2009). Publikowała m.in. na łamach „Teatru”, „Dialogu”, „Didaskaliów”, „Notatnika Teatralnego”, a także „Tygodnika Powszechnego” i trójmiejskiego dodatku „Gazety Wyborczej”. Obecnie jest członkiem redakcji ogólnopolskiego portalu Teatralny.pl. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk na Uniwersytecie Gdańskim. Badawczo zajmuje się przede wszystkim najnowszymi strategiami dramaturgicznymi (tworzonymi także pod wpływem nowych mediów) i różnymi odmianami realizmu teatralnego. Jest autorką monografii Gra o zbawienie. O dramatach Tadeusza Słobodzianka, kilkuset artykułów poświęconych teatrowi, redaktorką czterech tomów zbiorowych. Ostatnia jej książka poświęcona jest strategiom dokumentalnym we współczesnym teatrze.Aktywnie promuje współczesny dramat i teatr – poprzez teksty krytyczne, wykłady, warsztaty, a także reżyserowanie czytań performatywnych i szkiców scenicznych. Podejmuje także rozmaite inicjatywy kuratorskie. W latach 2014 – 2017 była dyrektorem programowym Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie – autorskiego projektu, zrodzonego z potrzeby wskazywania i definiowania najważniejszych przemian, jakim podlega współczesny dramat i teatr.

Michał Centkowski

Dziennikarz kulturalny, recenzent tygodnika „Newsweek Polska”, współpracownik Dwutygodnika.com i portalu Onet.pl. Członek komisji „Złotych Masek” Województwa Śląskiego. Publikował w miesięczniku „Teatr”, „Notatniku Teatralnym” i „artPapierze”. Pisze również o kwestiach związanych z polityką kulturalną oraz teatrem publicznym. Jest redaktorem kilku książek m.in. „Teatromania. Miasto w teatrze, teatr w mieście".

Andrzej Lis