24. edycja (2017/18)

1.

Rusza 24. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna kolejną, 24. edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Od dziś (24 października) teatry mogą zgłaszać spektakle będące realizacjami polskich sztuk współczesnych. Celem Konkursu jest popularyzacja współczesnego dramatu polskiego, promocja rodzimych dramatopisarzy, wspomaganie teatrów wystawiających polski dramat i adaptacje polskiej literatury współczesnej oraz nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych.

Do Konkursu można zgłosić realizacje sceniczne spełniające kryteria konkursowe, których premiera odbyła/odbędzie się na terenie Polski między 1 kwietnia 2017 roku a 31 marca 2018 roku, i które pozostają w repertuarze w sezonie teatralnym 2017/2018.Koordynatorem merytorycznym Konkursu jest Jacek Sieradzki, a koordynatorem organizacyjno-finansowym Maria Stępkowska.
Konkurs finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizatorem Konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Od koordynatora merytorycznego:

Zeszłoroczna edycja była rekordowa pod względem liczby zgłoszeń – do Konkursu przyjęto 138 spektakli. Nadchodzący sezon zapowiada się równie obficie. Zasady działania Konkursu nie ulegają zmianie: Komisja Artystyczna ogląda zgłoszone spektakle i wyłania tytuły finałowe, którego ogląda Jury i przyznaje nagrody indywidualne. Refundowana jest także  część kosztów przygotowania premiery.
W nowym sezonie refundacji tych będzie mniej, za to będą w wielu przypadkach wyższe. Jednym z podstawowych kryteriów oceny będzie jakość literacka tekstu dramatu bądź adaptacji. Konkurs będzie w większym niż dotychczas stopniu wspierać teatry wybierające na afisz teksty niedoraźne, ambitne, zasługujące na stałą obecność w repertuarach.
Formalności zgłoszeniowe uległy uproszczeniu. Termin zgłaszania premier zrealizowanych między 1 kwietnia a 31 grudnia 2017 roku upływa 5 stycznia 2018, ale serdecznie proszę wszystkich uczestników o jak najszybsze nadsyłanie zgłoszeń. W znacznym stopniu ułatwi to pracę Komisji Artystycznej.

Jacek Sieradzki

2.

Nabór do Komisji Artystycznej 24. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

W listopadzie ruszy kolejna, 24 edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Podobnie jak w ubiegłym, także w tym roku Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, organizator Konkursu, stwarza szansę otwartego ubiegania się o pracę w Komisji Artystycznej Konkursu.
W pierwszym etapie, do początku maja 2018 roku pracować będzie Komisja Artystyczna, która zweryfikuje zgłoszenia, zapozna się z tekstami, obejrzy zgłoszone przedstawienia, wyłoni finalistów i określi wysokość refundacji kosztów przygotowania spektakli.
Podobnie jak w ubiegłym, także w tym roku Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, organizator Konkursu, stwarza szansę otwartego ubiegania się o pracę w Komisji Artystycznej Konkursu. Oferta skierowana jest do ludzi piszących o teatrze, krytyków, dziennikarzy, teatrologów.
Od osób ubiegających się o pracę w Komisji organizatorzy oczekują:
podstawowej znajomości współczesnego życia teatralnego, szerokiego zainteresowania twórczością sceniczną, życzliwości i bezstronności,
możliwości poświęcenia znacznej ilości czasu Konkursowi (do obejrzenia będzie kilkadziesiąt spektakli w całym kraju),
sprawności w pisaniu o teatrze.
Praca w Komisji daje jej członkom możliwość poznania praktycznie biorąc całego spektrum polskiego życia teatralnego, wszystkich jego przejawów i gatunków. Dla osób chcących komentować teatr bądź prowadzić badania może to być bezcenne doświadczenie.
Osoby zainteresowane pracą w Komisji proszone są o nadsyłanie na adres wspolczesna@instytut-teatralny.pl aplikacji złożonej z krótkiej informacji o sobie i z trzech wybranych swoich artykułów bądź prac o teatrze. Termin napływania zgłoszeń upływa 15 października 2017.

Wszystkie Aktualności