29. OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA WYSTAWIENIE POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna kolejną, 29. edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Od dziś – 2 listopada 2022 – teatry mogą zgłaszać spektakle będące inscenizacjami oryginalnych polskich tekstów powstałych w ostatnich 20 latach.

Warunkiem uczestnictwa w 29. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej jest przygotowanie premiery spektaklu pomiędzy 1 kwietnia 2022 a 31 marca 2023. Zgłaszane przez teatry mogą być inscenizacje dramatów bądź adaptacji rozmaitych gatunków współczesnej polskiej literatury. Zgłoszenia należy nadsyłać w następujących terminach:

  • premiery z roku 2022 – do 12 stycznia 2023 roku,
  • premiery z roku 2023 – do 16 lutego 2023 roku (data dotyczy zarówno spektakli, których premiera odbędzie się między 1 stycznia a 16 lutego 2023, jak i spektakli, których premiera jest planowana do 31 marca 2023).

W nowej edycji proponowane są zmiany wynikające przede wszystkim z ewolucji, jakie przechodzi życie teatralne w Polsce, ale także z konieczności uproszczenia struktury Konkursu i zmniejszenia jego kosztów.

Najważniejszą zmianą jest zawieszenie systemu refundacji części kosztów przygotowania premiery. System ten obowiązywał od początku istnienia Konkursu i służyć miał w swym założeniu stworzeniu finansowej zachęty dla dyrektorów teatru, by ryzykowali wprowadzenie do repertuaru polskiej sztuki współczesnej. Premier nowych sztuk w sezonie bywało ledwie kilkanaście. Dziś taka zachęta nie jest już konieczna; liczba nowych wystawień od kilku lat co sezon przekracza setkę.

System refundacji zostanie zastąpiony przez system nagród i wyróżnień dla teatrów szczególnie zasłużonych dla obecności polskiej literatury współczesnej na scenach. Decydować będzie oczywiście jakość artystyczna zgłoszonych do Konkursu propozycji, ale pod uwagę będą brane także walory literackie samych tekstów i ich funkcja w spektaklu.

Organizatorom Konkursu szczególnie zależy na promocji współcześnie pisanego dramatu i jego żywej obecności na scenach. Wspierane będą drugie i kolejne wystawienia tego samego tekstu, ażeby przeciwdziałać praktyce, w ramach której istnienie wartościowych utworów kończy się na ich prapremierze w jednym teatrze.

Nabór do Komisji Artystycznej 29. OKnWPSW

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza otwarty nabór do Komisji Artystycznej  29. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Specjalizujący się w tematyce teatralnej krytycy, dziennikarze i teatrolodzy czas na zgłoszenia mają do 10 października.

Do zadań Komisji Artystycznej należeć będzie zweryfikowanie zgłoszeń, zapoznanie się z tekstami oraz zgłoszonymi spektaklami, a w ostatnim etapie wyłonienie finalistów oraz przyznanie nagród dla teatrów i dla autorów tekstów.

Od osób ubiegających się o pracę w Komisji oczekujemy:
– znajomości współczesnego życia teatralnego,
– szerokiego zainteresowania twórczością sceniczną,
– możliwości poświęcenia znacznej ilości czasu,
– sprawności w pisaniu o teatrze,
– bezstronności i życzliwości.

Praca w Komisji Artystycznej daje możliwość poznania całego spektrum polskiego życia teatralnego, wszystkich jego przejawów i gatunków. Dla osób chcących komentować teatr bądź prowadzić badania może to być bezcenne doświadczenie.
Osoby zainteresowane pracą w Komisji proszone są o nadsyłanie na adres e-mailowy wspolczesna@instytut-teatralny.pl aplikacji złożonej z krótkiej informacji o sobie (wraz z numerem telefonu kontaktowego) i z trzech wybranych artykułów bądź prac o teatrze swojego autorstwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 października 2022.