Barbara Pitak-Piaskowska

Doktor nauk humanistycznych, teatrolożka i kulturoznawczyni. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii musicalu jako gatunku, szczególnie zważając na jego rozwój na tle kultury Stanów Zjednoczonych. W pracy badawczej zajmuje się powinowactwem sztuk, szeroko rozumianą kulturą popularną, a także teatrem okresu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce i na świecie.
Autorka książki „Amerykański musical teatralny i filmowy w zwierciadle groteski” oraz wielu artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych z dziedziny historii teatru. Aktywna uczestniczka ogólnopolskich i zagranicznych konferencji naukowych. Recenzentka teatralna. Publikuje na portalu e-teatr.pl w ramach Nowej Siły Krytycznej. Jest stałą współpracowniczką Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.