Justyna Landorf

Absolwentka teatrologii UJ, tłumaczka z języka francuskiego i włoskiego, publikuje w „Didaskaliach”. Współpracowała z Cricoteką przy wystawach „Zapraszanie. Sarkis-Kantor” oraz „Maurizio Buscarino. Komedianci!”.