Paweł Stangret

Pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się teatrem i literaturą XX i XXI wieku – historią, jak również krytyką teatralną. Autor książek „Tadeusz Kantor pisarz. Lekcje mediolańskie jako tekst literacki” (2014) oraz „Artysta jako tekst. Nowoczesna sztuka metatekstu” (2018 – poświęconą kreacji wizerunku Tadeusza Kantora, Krystiana Lupy oraz duetu Demirski/Strzępka). W dorobku ma publikacje w „Teatrze” (m.in. wielokrotny recenzent festiwali teatralnych). „Didaskaliach”, „Dialogu”. Zajmuje się również teorią teatru nowoczesnego. Na UKSW prowadzi zajęcia między innymi z Krytyki teatralnej.