28. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna kolejną, 28. edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Od dziś (20 października 2021) teatry mogą zgłaszać spektakle będące inscenizacjami oryginalnych polskich tekstów powstałych w ostatnich 20 latach. Instytut Teatralny rozpoczyna także nabór zgłoszeń do Komisji Artystycznej Konkursu, który potrwa do 3 listopada.

Warunkiem uczestnictwa w 28. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej jest przygotowanie premiery spektaklu pomiędzy 1 czerwca 2021 a 31 marca 2022. Zgłaszane przez teatry mogą być inscenizacje dramatów bądź adaptacji rozmaitych gatunków współczesnej polskiej literatury. Zgłoszenia należy nadsyłać w następujących terminach:

a. premiery z roku 2021 – do 14 stycznia 2022 roku,

b. premiery z roku 2022 – do 18 lutego 2022 roku (data dotyczy zarówno spektakli, których premiera odbędzie się między 1 stycznia a 18 lutego 2022, jak i spektakli, których premiera jest planowana do 31 marca 2022).

W Konkursie mogą wziąć także udział spektakle, których zgłoszenia zostały przyjęte przez Komisję Artystyczną 27. Konkursu, ale Komisja nie mogła ich obejrzeć z powodu pandemii COVID-19. Te zgłoszenia nie muszą być weryfikowane ponownie przez nową Komisję Artystyczną, jednak teatr – by spektakl znalazł się w kolejnej edycji Konkursu – musi dopełnić formalności zgłoszeniowych.

Zachęcamy do lektury nowego regulaminu OKnWPSW.

Nabór do Komisji Artystycznej

Instytut Teatralny ogłasza także otwarty nabór do Komisji Artystycznej 28. Konkursu. Propozycja skierowana jest do osób piszących o teatrze, krytyków, dziennikarzy, teatrologów. Do zadań Komisji należeć będzie zweryfikowanie zgłoszeń, zapoznanie się z tekstami oraz zgłoszonymi spektaklami, a w ostatnim etapie wyłonienie finalistów i określenie wysokości refundacji kosztów przygotowania spektakli. Od osób ubiegających się o pracę w Komisji oczekujemy:

  • znajomości współczesnego życia teatralnego, szerokiego zainteresowania twórczością sceniczną,
  • możliwości poświęcenia znacznej ilości czasu,
  • sprawności w pisaniu o teatrze,
  • bezstronności i życzliwości.

Praca w Komisji Artystycznej daje możliwość poznania całego spektrum polskiego życia teatralnego, wszystkich jego przejawów i gatunków. Dla osób chcących komentować teatr bądź prowadzić badania może to być bezcenne doświadczenie. Osoby zainteresowane pracą w Komisji proszone są o nadsyłanie na adres wspolczesna@instytut-teatralny.pl aplikacji złożonej z krótkiej informacji o sobie (wraz z numerem telefonu kontaktowego) i z trzech wybranych artykułów bądź prac o teatrze swojego autorstwa. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 listopada 2021.