Grzegorz Uzdański

Grzegorz Uzdański – Autor powieści ,,Wakacje” (nominacja do Nagrody
Conrada), ,,Zaraz będzie po wszystkim” (2019) i ,,Wypiór” (2021, nominacja do Paszportów Polityki) i strony ,,Nowe wiersze sławnych poetów” (wydana w formie książki w 2021). Napisał sztukę ,,Sen na gapę” dla warszawskiego Teatru Guliwer (przewidywana premiera w styczniu 2023 roku). Zajmuje się komedia improwizowaną, występuje w grupie Klancyk i Resorcie Komedii. W latach 2017-2019 pracował w Zespole Literackim przy Studiu Munka. W roku 2014 obronił na IF UW doktorat ,,Płynność pojęć. Próba interpretacji «Sein und Zeit»”. W latach 2003-2019 pracował jako nauczyciel filozofii, etyki i wychowawca w Społecznym Gimnazjum nr 20 ,,Raszyńska”. Stały współpracownik kwartalnika ,,Przekrój”, publikował też w ,,Dwutygodniku” i ,,Gazecie Wyborczej”. Jego tekst ukazał się w zbiorze ,,Nadzieja” (Wydawnictwo Agora, 2020).

Autor brał udział w edycji:
29. edycja (2022/2023)