Andrzej Lis

Studiował polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Debiutował w poznańskim miesięczniku „Nurt”. Współpracował z Zofią Wierchowicz w przygotowaniu i realizacji jej najsłynniejszych przedstawień szekspirowskich Tymon Ateńczyk, Ryszard III, Komedia omyłek w teatrach Grudziądza i Warszawy. Napisał libretto do baletu Medea Juliusza Łuciuka dla Teatru Tańca w Poznaniu oraz scenariusz przedstawienia Strofy roku 1983 dla Teatru Nowego w Warszawie. Pracował w teatrach Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatrze Muzycznym w Słupsku i Wandy Siemaszkowej Rzeszowie jako konsultant programowy. Współpracował z prof. Martą Fik w kilku kierowanych przez nią projektach badawczych w ramach prac Instytutu Sztuki PAN m.in. poświęconych teatrowi drugiego obiegu oraz historii teatru polskiego po 1945 roku. Publikował liczne artykuły o teatrze m.in. w „Teatrze”, „Kulturze”, „Literaturze”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Mirażu”, „Loży”, „Wiadomościach kulturalnych”, „Trybunie Ludu”, „Trybunie”, „Tygodniku Solidarność”, „Lamusie”. Jest autorem i współautorem książek m.in. Raport o stanie polskiego teatru, I Forum – Teatr jutra, Kultura Polska 1989-1997, Teatr Drugiego Obiegu, Czas Teatru, Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej – 10 Lat. Był jurorem wielu festiwali i przeglądów teatralnych, od lat jest członkiem Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.