Hanna Trzeciak

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2007 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy doktorskiej „Mechanizm finansowania a poziom działalności artystycznej teatrów”. Teoretyk i praktyk w zakresie finansów publicznych, w tym w szczególności w zakresie finansów teatru, posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

W latach 2006-2007 była głównym księgowym w warszawskim Teatrze Dramatycznym, a w 2008 roku została tam zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych. W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej pracuje od stycznia 2009 roku.

Jest autorką książek dotyczących finansowania kultury: „Działalność kulturalna – opodatkowanie usług transgranicznych oraz międzynarodowego obrotu towarowego – PIT, CIT, VAT” (ODDK, Gdańsk 2011) oraz „Ekonomika teatru” (Instytut Teatralny, Warszawa 2011).