Henryk Mazurkiewicz

Absolwent Instytutu Filozofii oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant Wydziału Nauk Społecznych UWr. Specjalizuje się w antropologii filozoficznej i kulturowej. Krytyk teatralny. Członek redakcji portalu teatralny.pl. Współpracuje z czasopismami „Teatr” i „nietak!t”. Prowadzi warsztaty z wiedzy o teatrze i recenzji teatralnej, współorganizuje wydarzenia naukowe i artystyczne.

Fot. Sebastian Janicki