Jacek Kopciński

Historyk literatury, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. Jest autorem monografii Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego (Warszawa 1997) oraz Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta (Warszawa 2008). W latach 2012-2013 opracował dwutomową antologię Transformacja. Dramat polski po 1989 roku i zainicjował serię „Dramat Polski. Reaktywacja”. Dramaturgii współczesnej poświęcił swoją najnowszą książkę Wybudzanie (Warszawa 2018). W Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk kieruje Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wydziale „Artes Liberales” UW.