Julia Lizurek

Absolwentka wiedzy o teatrze o specjalności performatyka przedstawień na Uniwersytecie Jagiellońskim. Teksty o teatrze publikowała w czasopismach „Didaskalia”, „Performer” i „nietak!t”. Współpracuje regularnie z „Czasem Kultury”. Autorka (wraz z Henrykiem Mazurkiewiczem) książki Offologia dla opornych. Edukatorka, animatorka kultury i pedagożka teatru.