Kalina Zalewska

Absolwentka Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Autorka recenzji, szkiców o teatrze i pracy historycznej Kultura stanu wojennego na przykładzie likwidowanych związków twórczych (w: Droga do Niepodległości. Solidarność 1980-2005). Publikowała w „Gońcu Teatralnym”, „Twórczości”, „Dialogu”, „Teatrze” i na portalu teatralny.pl.
Od 2009 roku zastępczyni redaktora naczelnego miesięcznika „Teatr”, członkini kapituły Nagród im. Swinarskiego i Zelwerowicza, przyznawanych przez pismo. Kilkukrotna selekcjonerka Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Jurorka festiwali teatralnych, m.in. Festiwalu Szekspirowskiego w Trójmieście (2010), „Pierwszy Kontakt” w Toruniu (2015) i Międzynarodowego Festiwalu „Teatralna Karuzela” (2017).