Katarzyna Tokarska-Stangret

Redaktorka, recenzentka, badaczka sztuki Tadeusza Kantora. Od 2009 roku jest członkinią zespołu miesięcznika „Teatr”, od 2012 sekretarzem tejże redakcji. Autorka polsko-angielskiego słownika Pokój wyobraźni. Słownik Tadeusza Kantora / The Room of Imagination. A Tadeusz Kantor Dictionary (2015, Circo Barbaro, Wydawnictwo IBL PAN). Opublikowała artykuły m.in. w czasopismach „Teatr”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, „Teksty Drugie”, „Polish Theatre Perspectives” i książkach zbiorowych. W 2018 roku była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Interesuje ją proces twórczy oraz sposoby jego archiwizacji (ukończyła specjalizacje teatrologiczną i filmoznawczą na polonistyce UKSW, na UJ otworzyła przewód doktorski rozprawy nt. dokumentacji filmowej prób teatralnych Nigdy tu już nie powrócę Cricot 2).