Maryla Zielińska

Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracowała w teatrach: Starym w Krakowie, Narodowym w Warszawie, Współczesnym we Wrocławiu. Współtworzyła krakowski dwumiesięcznik „Didaskalia”, pracowała jako dziennikarz i redaktor w „Gazecie Wyborczej” i miesięczniku „Teatr”. W latach 2001-2010 członek komisji artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu Na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, a w 2017 jego juror. Redaktor naczelna Kolekcji teatralnej Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Prowadziła konwersatorium o teatrze współczesnym w Polsce i na świecie na Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, warsztat pisania o teatrze w Akademii Teatralnej. Redaktor Nowej Siły Krytycznej, portalu młodych recenzentów współpracujących z e-teatrem. Główne pole obecnych zainteresowań – życie i twórczość Jerzego Grzegorzewskiego.