Piotr Morawski

Kulturoznawca, pracuje w redakcji „Dialogu” i w Instytucie Kultury Polskiej UW; stale współpracuje z „Dwutygodnikiem.com”