Wanda Świątkowska

 

Wanda Świątkowska – teatrolożka, adiunktka w Katedrze Teatru i Dramatu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się recepcją dramatów Williama Szekspira w Polsce, historią Reduty i Teatru Laboratorium oraz filozofią teatralną i rękopiśmiennym dorobkiem Juliusza Osterwy. Od 2011 roku pracuje w redakcji czasopisma „Performer”. Ostatnie publikacje: Hamlet.pl. Myślenie „Hamletem” w powojennej kulturze polskiej (2019), Dzienniki wypraw 1938–1939 Juliusza Osterwy (2020), Reduta. Źródła i komentarze (2022).