Rusza 26. edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

Od dziś teatry mogą zgłaszać spektakle będące realizacjami polskich sztuk współczesnych.

Zachęcamy do uważnej lektury regulaminu, szczególnie zwracamy uwagę na zmiany w punkcie III.

Celem Konkursu jest popularyzacja współczesnego dramatu polskiego, promocja rodzimych dramatopisarzy, wspomaganie teatrów wystawiających polski dramat i adaptacje polskiej literatury współczesnej oraz nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych.

Do Konkursu można zgłosić realizacje sceniczne spełniające kryteria konkursowe, których premiera odbyła/odbędzie się na terenie Polski między 1 kwietnia 2019 roku a 31 marca 2020 roku, i które pozostają w repertuarze w sezonie teatralnym 2019/2020.

Koordynatorem merytorycznym Konkursu jest Jacek Sieradzki, a koordynatorem organizacyjno-finansowym – Maria Stępkowska.

Członkami Komisji Artystycznej 26. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej są: Jan Karow, Katarzyna Lemańska, Andrzej Lis, Kamila Łapicka, Hubert Michalak, Michał Mizera, Jacek Sieradzki (przewodniczący).

Konkurs finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizatorem Konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.