30. edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna kolejną, 30. edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Od dziś – 24 listopada 2022 – teatry mogą zgłaszać spektakle będące inscenizacjami oryginalnych polskich tekstów powstałych w ostatnich 20 latach. Warunkiem uczestnictwa w 30. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej jest przygotowanie premiery spektaklu pomiędzy 1 kwietnia 2023 a 31 marca 2024. Zgłaszane przez teatry mogą być inscenizacje dramatów bądź adaptacji rozmaitych gatunków współczesnej polskiej literatury. Zgłoszenia należy nadsyłać w następujących terminach:

a. premiery z roku 2023 — do 15 stycznia 2024 roku
b. premiery z roku 2024 — do 15 lutego 2024 roku (data dotyczy zarówno spektakli, których premiera odbędzie się między 1 stycznia a 15 lutego 2024, jak i spektakli, których premiera jest planowana do 31 marca 2024).

Komisja Artystyczna do 30 kwietnia 2024 roku obejrzy spektakle zgłoszone do Konkursu. Do dnia 10 maja 2024 roku ogłoszona zostanie lista przedstawień zakwalifikowanych do finału. Przypominamy, że od minionej, 29. edycji Konkursu system refundacji został zastąpiony przez system nagród i wyróżnień dla teatrów szczególnie zasłużonych dla obecności polskiej literatury współczesnej na scenach. Oceniana jest jakość artystyczna zgłoszonych do Konkursu propozycji, ale pod uwagę będą brane także walory literackie samych tekstów i ich funkcja w spektaklu. Organizatorom Konkursu szczególnie zależy na promocji współcześnie pisanego dramatu i jego żywej obecności na scenach. Wspierane będą drugie i kolejne wystawienia tego samego tekstu, ażeby przeciwdziałać praktyce, w ramach której istnienie wartościowych utworów kończy się na ich prapremierze w jednym teatrze.

Otwarty nabór do Komisji Artystycznej

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza otwarty nabór do Komisji Artystycznej  30. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Specjalizujący się w tematyce teatralnej krytycy, dziennikarze i teatrolodzy czas na zgłoszenia mają do 30 października.

Do zadań Komisji Artystycznej należeć będzie zweryfikowanie zgłoszeń, zapoznanie się z tekstami oraz zgłoszonymi spektaklami, a w ostatnim etapie wyłonienie finalistów oraz przyznanie nagród dla teatrów i dla autorów tekstów.

Od osób ubiegających się o pracę w Komisji oczekujemy:
– znajomości współczesnego życia teatralnego,
– szerokiego zainteresowania twórczością sceniczną,
– możliwości poświęcenia znacznej ilości czasu,
– sprawności w pisaniu o teatrze,
– bezstronności i życzliwości.

Praca w Komisji Artystycznej daje możliwość poznania całego spektrum polskiego życia teatralnego, wszystkich jego przejawów i gatunków. Dla osób chcących komentować teatr bądź prowadzić badania może to być bezcenne doświadczenie. Osoby zainteresowane pracą w Komisji proszone są o nadsyłanie na adres e-mailowy wspolczesna@instytut-teatralny.pl aplikacji złożonej z krótkiej informacji o sobie (wraz z numerem telefonu kontaktowego) i z trzech wybranych artykułów bądź prac o teatrze swojego autorstwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 października 2023.