Katarzyna Lemańska

Absolwentka edytorstwa i wiedzy o teatrze (specjalność: performatyka przedstawień) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu i jest członkinią redakcji czasopisma internetowego „Performer”. Publikuje m.in. w Gazecie Teatralnej „Didaskalia”, na taniecPOLSKA.pl i czaskultury.pl.