Nabór do Komisji Artystycznej 27. OKnWPSW

Jesienią ruszy 27. edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, organizator Konkursu, stwarza szansę otwartego ubiegania się o pracę w Komisji Artystycznej Konkursu. Oferta skierowana jest do ludzi piszących o teatrze, krytyków, dziennikarzy, teatrologów. W pierwszym etapie, do początku maja 2021 roku pracować będzie Komisja Artystyczna, która zweryfikuje zgłoszenia, zapozna się z tekstami, obejrzy zgłoszone przedstawienia, wyłoni finalistów i określi wysokość refundacji kosztów przygotowania spektakli.

Od osób ubiegających się o pracę w Komisji organizatorzy oczekują:
– podstawowej znajomości współczesnego życia teatralnego, szerokiego zainteresowania twórczością sceniczną, życzliwości i bezstronności,
– możliwości poświęcenia znacznej ilości czasu,
– sprawności w pisaniu o teatrze.

Praca w Komisji daje jej członkom możliwość poznania praktycznie biorąc całego spektrum polskiego życia teatralnego, wszystkich jego przejawów i gatunków. Dla osób chcących komentować teatr bądź prowadzić badania może to być bezcenne doświadczenie. Osoby zainteresowane pracą w Komisji proszone są o nadsyłanie na adres wspolczesna@instytut-teatralny.pl aplikacji złożonej z krótkiej informacji o sobie (wraz z numerem telefonu kontaktowego) i z trzech wybranych swoich artykułów bądź prac o teatrze. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 września 2020.