Anna Wieczorek

Aktorka, dramaturg. Absolwentka AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Jako aktorka, debiutowała w „Widmach” w reż. Pawła Passiniego w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. W spektaklu dyplomowym „Teraz wszystkie dusze razem…” , również w reżyserii Passiniego wcieliła się w postać Sowy oraz królowej Troi – Hekabe. Spektakl otrzymał nagrodę główną (Grand Prix) na X. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej Pestka w Jeleniej
Górze. W lutym 2018 roku po raz pierwszy stanęła na scenie Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu w spektaklu „Zagubiony chłopiec” w reż. Pawła Passiniego w roli tytułowego bohatera. Spektakl otrzymał Grand Prix w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, oraz Grand Prix na 13. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek „Katowice Dzieciom”.
Zasiadła w Jury Młodych tegorocznej (43.) edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne Klasyka Żywa w Opolu. Otrzymała stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Wrocławia, przyznawane młodym twórcom do 30. roku życia, uczącym, wyróżniającym się talentem oraz osiągnięciami artystycznymi. Otrzymała również nagrodę Najlepszy Dyplom przyznawaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Autor brał udział w edycji:
27. edycja (2020/2021)
26. edycja (2019/2020)