Daniel Arbaczewski

Aktor, reżyser, pedagog, instruktor teatralny i menadżer kultury. Absolwent Wydziału Lalkarskiego wrocławskiej PWST. Przez piętnaście lat aktor Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie. Współpracuje z Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie, Fundacją Rozwoju Edukacji oraz Lubelskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Ukończył Szkołę Pedagogów Teatru w Instytucie Teatralnym w Warszawie, Inkubatory Kultury w Warsztatach Kultury w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Menadżerów Kultury na SGH w Warszawie. Współpracuje z ośrodkami teatralnymi w kraju i za granicą (m.in. Palestyna, Norwegia, Grecja, Belgia, Turcja, Indonezja, Meksyk), gdzie bierze udział w projektach teatralnych, wizytach studyjnych i prowadzi cykle warsztatowe dla studentów, młodzieży i nauczycieli. Dwukrotnie uhonorowany nagrodą Prezydenta Miasta Lublin za dokonania artystyczne. Stypendysta Ministra Kultury (2014) oraz Prezydenta Miasta Lublin (2016). Koordynator projektów międzynarodowych we współpracy m.in. z IAM, MSZ, Instytutem Polskim w Kijowie, Ambasadą Polską w Jakarcie, Ankarze, Helsinkach, Austriackim Forum Kultury, Duńskim Instytutem Kultury czy Ambasadą Holandii w Warszawie. Dwukrotnie na zaproszenie UNICEF prowadził zajęcia z zakresu pedagogiki teatru w szkołach i uczelniach na Papui (program walki z analfabetyzmem). Reżyseruje w kraju i za granicą. Wiosną 2018 odbył rezydencję artystyczną w Operze La Monnaie w Brukseli w projekcie „Orfeo i Majnun”.

Autor brał udział w edycji:
25. edycja (2018/2019)