Marta Guśniowska

Absolwentka filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od 2007 roku związana z Białostockim Teatrem Lalek, wcześniej pracowała w poznańskim Teatrze Animacji i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Zadebiutowała w 2004r. sztuką „Baśń o Rycerzu bez Konia”, a 10 lat później na tej samej scenie wyreżyserowała obsypany nagrodami i doceniany przez publiczność spektakl „A niech to gęś kopnie!”. „Gęś” uwiodła swoim wdziękiem krytyków i publiczność z całej Polski. Z powodzeniem pokazywana była na festiwalach teatralnych i scenach Polski, a także Moskwy i Montrealu. Okrzyknięto ją najlepszym spektaklem małych Warszawskich Spotkań Teatralnych, a z Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek wyjechała z nagrodami w kategorii najlepszy spektakl i najlepsza muzyka. Marta Guśniowska jest wielokrotną laureatką „Konkursu na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży” organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – od 2004r. niemalże rokrocznie. W 2011 roku odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Autor brał udział w edycji:
27. edycja (2020/2021)
26. edycja (2019/2020)