Julia Holewińska

Dramatopisarka i dramaturżka, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej. Jest wykładowczynią w Akademii Teatralnej. Obecnie pełni także funkcję zastępczyni dyrektora ds. programowych w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Autorka kilkunastu dramatów, m.in. „Katyń. Teoria barw”, „Kalkstein/Czarne Słońce”, „Ziemia niczyja”, „Ciała obce”, „Rewolucja balonowa”, „12/70”. Jest także autorką sztuk dla dzieci: „Skarpety i papiloty” i „Akademia Pani Beksy”. Jako dramaturżka i autorka adaptacji współpracowała m.in z Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem Studio w Warszawie, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, czy z Teatrem im. Osterwy w Lublinie. Jej sztuki przetłumaczone zostały na angielski, rosyjski, niemiecki, hiszpański, rumuński, włoski, czeski, japoński, ukraiński, słowacki,  szwedzki i kataloński. Publikowała m.in. w „Dialogu”, „Teatrze”, „Kontekstach”, „Tygodniku Powszechnym”,„Dwutygodniku”. W 2010 roku za sztukę Ciała obce otrzymała Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, w 2012 roku ta sama sztuka znalazła się w finale konkursu Stückemarkt, zaś słuchowisko na podstawie Ciał obcych zdobyło brązowy medal w konkursie Prix Europa. W 2013 roku Ciała obce ukazały się w amerykańskiej antologii (A) Pollonia. W tym samym roku odbyła się prezentacja Ciał obcych w New York Theatre Workshop (reż. David Schweizer). W 2019 roku debiutowała jako reżyserka spektaklem „Hiroshima/Love” w Biennale Warszawa.

Autor brał udział w edycji:
30. edycja (2023/2024)
29. edycja (2022/2023)