Katarzyna Knychalska

Skończyła filologię polską ze specjalizacją teatrologiczną na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2009 roku założyła Fundację Teatr Nie-Taki, której to tej pory jest prezeską. W ramach działań Fundacji kreuje i zarządza wieloma projektami społecznymi i kulturalnymi. Między innymi: portal „TEATRALNY.PL” – którego jest pomysłodawczynią i redaktorką naczelną, a także czasopismo teatralne „nietakt!”, wydawane od 2009 roku, którego również jest redaktorką naczelną. Od 2011 roku jest także konsultantem programowym Teatru Modrzejewskiej. Jest kuratorką nurtów offowych na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku oraz Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie. Od 2016 roku jest dyrektorką Konkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The best Off” oraz jego stałą jurorką.

Jest również autorką wielu artykułów i felietonów o tematyce teatralnej, a także sztuk i adaptacji teatralnych, które zostały wystawione w teatrach w Polsce i Europie: „Moja Bośnia” (2014 rok, Teatr Stary w Bolesławcu), „Stilon, najlepszy ze światów” (2016, Teatr im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim), „Wiele demonów” wg Jerzego Pilcha (2016, Teatr Dramatyczny w Batumi, Gruzja, 2018 Teatr Śląski w Katowicach) „Stacyjka” wg B. Hrabala (2017, Teatr Dramatyczny w Poniewieżu, Litwa), „Klasyczna koprodukcja” (2020, Teatr Modrzejewskiej w Legnicy”). Dwukrotnie nominowana do nagrody WARTO. W 2019 roku otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” a w 2022 roku stypendium twórcze Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Autor brał udział w edycji:
30. edycja (2023/2024)
29. edycja (2022/2023)