Jan Nowara

Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, reżyser, redaktor, krytyk, publicysta i felietonista, twórca telewizyjny. Pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE Rzeszów-Koszyce-Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki. Autor kilkuset publikacji m.in. w czasopiśmie „Strony” i miesięczniku społeczno-kulturalnym „Opole”, w którym pracował jako sekretarz redakcji, a także w wydawnictwach teatralnych. W latach 2007-2013 – dyrektor-redaktor naczelny TVP S.A. Oddziału w Opolu. W latach 2005-2018 starszy wykładowca Uniwersytetu Opolskiego. Doktor Sztuk Teatralnych po dysertacji pt. „Mierzenie się z Witkacym” w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Pracę w teatrze rozpoczynał na stanowisku redaktora wydawnictw teatralnych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Po raz pierwszy funkcję dyrektora Teatru objął w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w latach 1998–2001. Szefował również Kaliskim Spotkaniom Teatralnym. Po raz pierwszy dyrektorem Teatru im. Wandy Siemaszkowej był w latach 2002–2003, kiedy to zainicjował Festiwal Klasyki Europejskiej w Rzeszowie. W 2014 po raz kolejny związał się jako dyrektor z rzeszowskim Teatrem. Jan Nowara otrzymał m.in. wyróżnienie za reżyserię „Elektry” Eurypidesa na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych – Klasyka w 1989. W 2002 Grand Prix Festiwalu Klasyki Europejskiej w Rzeszowie otrzymał spektakl wg Adama Mickiewicza – w jego reżyserii, który został zainscenizowany w podziemiach rzeszowskiego Rynku. Jan Nowara otrzymał także nagrody w dziedzinie twórczości telewizyjnej – w konkursie TVP jako autor programu kulturalnego „Odsłony” – „O teatrze bez końca” (2011) oraz w Konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – za popularyzację wiedzy w programie z cyklu „Odsłony” – „O czasie” (2012). Jego szczególnym zainteresowaniem cieszy się twórczość dramaturgiczna Stanisława Ignacego Witkiewicza, którą interpretował na scenach teatrów w Opolu, Kaliszu i Rzeszowie – reżyserując „Mątwę”, „Pragmatystów”, „Tumora Mózgowicza” i „Kurkę Wodną”. W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej wyreżyserował także m.in. „Wenus w futrze” Ivesa, „Szklaną menażerię” Williamsa, czy „Miłość i gniew” Osborne’a. Najnowszym dokonaniem Jana Nowary jest spektakl Teatru im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku „Popiełuszko” – misterium poświęcone legendarnemu kapłanowi polskiej „Solidarności”, przeniesiony do Teatru Telewizji TVP 1.

Autor brał udział w edycji:
25. edycja (2018/2019)
24. edycja (2017/2018)