Piotr Froń

Jako dramaturg debiutował w marcu 2018 roku spektaklem „Biblia. Rdz. 37-50” w reż. Michała Zadary (Nowy Teatr w Warszawie). Pisał teksty i tworzył dramaturgię spektakli: „Spólnota” w reż. Marty Streker (Instytut Grotowskiego/Teatr Układ Formalny), „Czartoryska. Artefakty” w reż. Miry Mańki (Narodowy Stary Teatr w Krakowie), „Praca, praca” w reż. Ewy Mikuły (AST Kraków), „Cierpienia młodego Wertera” w reż. Tomasza Fryzła (Narodowy Stary Teatr w Krakowie), „Bracia Karamazow” w reż. Marty Streker (Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie) oraz „Bezpieczne miejsce” w reż. Tomasza Fryzła (Teatr Łaźnia Nowa Kraków).

Wyreżyserował spektakl online „Kochanowski” (Narodowy Stary Teatr w Krakowie) oraz performance „Ministranci” (AST Kraków).

Pisze dramaty, poezję i prozę. Publikował w Dialogu („Praca, praca”; 1/2020) i Nowym Napisie („Czartoryska. Artefakty”; 4/2019).

Jest ilustratorem: tworzy komiksy, plakaty, ilustracje. Jego komiks „Cztery słońca, dzień bez końca” znalazł się w Teatralnej Antologii Nowych Utopii Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Jest autorem ilustracji i designu wydawnictwa muzycznego „Z miasta historie”. Tworzył tekst i rysunki oraz współtworzył muzykę do wideo-słuchowiska „Musiałem pobyć trochę sam” (KBF, wrzesień 2020).

Studiował polonistykę na UAM w Poznaniu. Obecnie studiuje reżyserię i dramaturgię w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.

Autor brał udział w edycji:
27. edycja (2020/2021)
26. edycja (2019/2020)