Agnieszka Wójtowicz

Absolwentka krakowskiej teatrologii, historyk teatru, adiunkt w Katedrze Literatury Współczesnej i Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Wizualnych w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Autorka monografii „Od Orfeusza do Studium o Hamlecie. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959-1964)” (Wrocław 2005) oraz  „Grotowski. Bedeker opolski” (Opole 2019). Jej  zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii teatru polskiego w XX wieku (działalność teatralna Jerzego Grotowskiego oraz życie teatralne w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym). Publikowała m.in. w „Notatniku Teatralnym”, „Didaskaliach”, „Teatrze” oraz „Pamiętniku Teatralnym”. Współautorka (wraz z Teresa Kudybą) filmu dokumentalnego o Jerzym Grotowskim  Gra z pamięcią. Jerzy Grotowski w Opolu.