Dominik Gac

Stały współpracownik portalu Teatralny.pl, miesięcznika „Teatr”, kwartalnika „nietak!t” i Programu Drugiego Polskiego Radia, w którym zajmuje się tematami teatralnymi. Teksty o teatrze (oraz muzyce) publikował także na łamach: „Dialogu”, „dwutygodnika”, „Czasu Kultury”,„Nowego Napisu”, „Raptularza e-teatru” i innych. Członek jury w 3. i 4. edycji Konkursu na najlepszy spektakl teatru niezależnego „The Best Off”, a także członek komisji artystycznej 25. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej oraz komisji artystycznej programu Teatr Polska w latach 2020 i 2022. Laureat Konkursu im. A. Żurowskiego dla Młodych Krytyków. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.