Dominik Gac

Teatrolog i krytyk teatralny. Współautor książki Scena Lublin (wspólnie z Jarosławem Cymermanem i Grzegorzem Kondrasiukiem). Sekretarz redakcji pisma „Witkacy!” i współpracownik Instytutu Witkacego w Warszawie. Publikował między innymi w „Teatrze”, „Ruchu Literackim”, „Gazecie Magnetofonowej”, „dwutygodniku” i „Akcencie”, stały współpracownik portalu „teatralny.pl”. Laureat lubelskiej nagrody kulturalnej „Żurawie”.