Kamila Łapicka

Teatrolog, dziennikarka, recenzentka. W 2019 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 została laureatką Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego, lauru III edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków teatralnych. Jej zainteresowania badawcze obejmują: polski i hiszpański teatr współczesny, dramat historyczny oraz artystyczne interpretacje Zagłady. Prowadzi także autorski blog teatralny „Słuchy z teatru (i okolic)”.