Katarzyna Lemańska

Absolwentka edytorstwa i wiedzy o teatrze Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytyczka teatralna, redaktorka kilku książek o teatrze i tańcu współczesnym oraz w czasopiśmie internetowym „Performer”, wydawanym przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego. Publikuje m.in. w „Dialogu”, na TaniecPolska.pl, CzasKultury.pl, dawniej na portalu Teatralia. Współpracuje na stałe z Gazetą Teatralną „Didaskalia”.

Fot. Karolina Sołtys