Marzenna Wiśniewska

Teatrolożka, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne tematy badań naukowych i publikowanych artykułów to: teatr polski XX i XXI w., estetyka teatru lalek, teatr i dramat dla dzieci i młodzieży, pedagogika teatru i animacja kultury. Jest współredaktorką monografii naukowych (m.in.: Teatr wśród mediów, Toruń 2015; Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży, Toruń 2016; Puppetry in the 21th Century: Reflection and Challenges; Białystok 2019). Publikuje na łamach „Teatru” i „Teatru Lalek”.

W latach 2001-2011 kierowniczka literacka Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Kierowniczka naukowa i kuratorka wydarzeń realizowanych w ramach projektu Dorman. Archiwum otwarte prowadzonego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w latach 2016-2019. Członkini komisji eksperckich programów „Teatr Polska” (2016, 2017), „Lato w teatrze” (2018, 2019), Konkurs im. Jana Dormana (2020), jurorka ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali teatralnych. Animatorka projektów teatralnych i warsztatów artystycznych realizowanych we współpracy z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Należy do kolegium redakcyjnego pisma „Teatr Lalek”. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

fot. Piotr Wiśniewski