Otwarty nabór do Komisji Artystycznej

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza otwarty nabór do Komisji Artystycznej  30. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Specjalizujący się w tematyce teatralnej krytycy, dziennikarze i teatrolodzy czas na zgłoszenia mają do 30 października.

Do zadań Komisji Artystycznej należeć będzie zweryfikowanie zgłoszeń, zapoznanie się z tekstami oraz zgłoszonymi spektaklami, a w ostatnim etapie wyłonienie finalistów oraz przyznanie nagród dla teatrów i dla autorów tekstów.

Od osób ubiegających się o pracę w Komisji oczekujemy:
– znajomości współczesnego życia teatralnego,
– szerokiego zainteresowania twórczością sceniczną,
– możliwości poświęcenia znacznej ilości czasu,
– sprawności w pisaniu o teatrze,
– bezstronności i życzliwości.

Praca w Komisji Artystycznej daje możliwość poznania całego spektrum polskiego życia teatralnego, wszystkich jego przejawów i gatunków. Dla osób chcących komentować teatr bądź prowadzić badania może to być bezcenne doświadczenie. Osoby zainteresowane pracą w Komisji proszone są o nadsyłanie na adres e-mailowy wspolczesna@instytut-teatralny.pl aplikacji złożonej z krótkiej informacji o sobie (wraz z numerem telefonu kontaktowego) i z trzech wybranych artykułów bądź prac o teatrze swojego autorstwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 października 2023.