Beniamin M. Bukowski

Absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu AST w Krakowie i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ, doktorant Instytutu Filozofii UJ. Reżyser teatralny i dramaturg. Laureat kilkunastu nagród reżyserskich i dramaturgicznych, m.in. Gdyńskiej Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej, Krakowskiej Giełdy Teatralnej, Nagrody Publiczności festiwalu młodego teatru m-Teatr w Koszalinie. W bieżącym roku kalendarzowym Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Młoda Polska oraz Stypendium Twórczego Nowego Teatru w Warszawie.

Autor brał udział w edycji:
26. edycja (2019/2020)
25. edycja (2018/2019)