Bartosz Żurowski

Reżyser i dramatopisarz. Absolwent reżyserii dramatu PWST w Krakowie, aktualnie pracuje nad doktoratem z filozofii i myśli krytycznej na European Graduate School w Szwajcarii. W Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wystawił spektakl pt. Kieł. W Narodowym Starym Teatrze w Krakowie zaprezentował przedstawienie Dośnić do końca, na rzymskim Contaminazione Festival sztukę iShakespeares. Na festiwalu Nowe Epifanie zrealizował czytanie swojego tekstu Piłat i Król (na podstawie eseju Giorgio Agambena). Jest także autorem dramatu Wszyscy Polacy – jedna rodzina (prezentowanego podczas czytania w Teatrze Polskim we Wrocławiu), a także współautorem sztuki Dośnić do końca, która została zakwalifikowana do półfinału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w 2015 roku.

Autor brał udział w edycji:
25. edycja (2018/2019)