Olga Żukowicz

Dramatopisarka, absolwentka Wydziału Psychologii UW, Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej w Szkole Filmowej w Łodzi. Przez 10 lat pracowała jako koordynator projektów oraz kierownik produkcji filmów krótkometrażowych, spektakli i performensów. Producentka spektakli w Teatrze Pinokio: „Bajki robotów” wg S. Lema i „Tuliluli”, „Chłopcy z placu Broni” F. Molnara, „Sekretny dziennik Adriana Mole’a” S. Townsend. W 2017 r. otrzymała stypendium artystyczne Prezydent Miasta Łodzi. Laureatka XIX Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży za sztukę „Odkręć kurek czyli sztuka zjednywania sobie ludzi”. Autorka sztuk: „Ciele”, „Seans. Nawrot 1-16″, „Apaloniki czyli hucpa na 10 płazów i jednego człowieka”. Obecnie pracuje z Julią Mark nad projektem dot. erozji Wybrzeża Bałtyku.

Autor brał udział w edycji:
28. edycja (2021/2022)
27. edycja (2020/2021)